Az EgyesÜlet a kÖzhasznÚ tevÉkenysÉgeihez igÉnybe vett eszkÖzÖk

 

ESZKÖZÖK

 

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott  sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése  ideértve a munkaerő kölcsönzést is  és a kapcsolódó szolgáltatások

 

 

© 2009 Zselic Vidékfejlesztő